miastenia

Oddział Neurologii

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 250
fax 12 68 76 252

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu dysponuje 38 łóżkami, w tym 16 łóżek w Pododdziale Udarowym; 9 łóżek jest przeznaczonych dla chorych wymagających intensywnego nadzoru neurologicznego.
Pacjentom wykonujemy badania diagnostyczne: TK głowy i kręgosłupa, NMR głowy i kręgosłupa, USG met. Dopplera tt. przedszaszkowych, EEG, badania kardiologiczne: ECHO serca, EKG met. Holtera, Holter RR.
Istnieje możliwość wysokospecjalistycznych konsultacji.
Oddział dysponuje Pracownią EEG, w ramach Poradni Przyoddziałowej w programach lekowych pozostają chorzy ze stwardnieniem rozsianym i dystonią.
Od 2010 r. chorzy z zawałem mózgu są leczeni trombolitycznie przez wysokowykwalifikowaną kadrę Oddziału. Po zakończonym leczeniu w Pododdziale Udarowym, pacjent w razie potrzeby jest przenoszony do Oddziału Rehabilitacji tut. szpitala.
W 2013 r. Oddział Neurologii został wyremontowany i zmodernizowany. Skuteczność leczenia zapewnia doświadczony zespół lekarsko-pielęgniarski, specjaliści rehabilitacji, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy.

Co leczymy


W Oddziale są leczeni i diagnozowani chorzy z udarem mózgu, przemijającym niedokrwieniem mózgu, padaczką, miastenią, stwardnieniem rozsianym, bólami głowy, chorobami zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego ( ch. Parkinsona, ch. Alzheimera i inne), zespołami bólowymi kręgosłupa.

Personel


Lekarz Kierujący Oddziałem : lek. Jolanta Moskała

Zastępca : lek.  Marta Szkaradek

Zastępca : lek. Wiesława Sotowska

Pielęgniarka Oddziałowa: lic. piel. Anna Bieda

 

ASYSTENCI

lek. Romana Giza

lek. Aneta Zachara

dr n. med. Małgorzata Krawczyk

dr n. med. Kamila Żur-Wyrozumska

lek. Gabriela Szczykowska

lek. Agnieszka Augustynek

lek. Michał Korzeński

lek. Marta Cygoń-Pawlicka

 

Lekarze rezydenci:

lek. Zygmunt Rojek

lek. Michał Kudłacik

lek. Kamil Gajewski

Dla pacjentów


Pacjenci przyjmowani są do leczenia na podstawie skierowania do szpitala. Bez skierowania realizowane są przyjęcia w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia i bezpośredniego zagrożenia życia.

Zasady przyjęć:

  • Przyjęcie do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania od lekarza na hospitalizację odbywa się w Centralnej Izbie Przyjęć przy ul. Skarbowej 1.
    Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala.
  • Pacjent zgłasza się do Centralnej Izby Przyjęć ze skierowaniem do leczenia szpitalnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
  • Lekarz Centralnej Izby Przyjęć dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
  • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej.
Skip to content