Ogłoszenia i komunikaty

Zbiórka na respirator

Bez kategorii -

Nasz stary respirator Parapac właśnie odmówił pracy, po 27 latach użytkowania…

Jeśli macie możliwość wesprzyjcie nas!

Darowizny pieniężne (w tytule przelewu prosimy wpisać darowizna na cele szpitala

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
Rachunek bankowy Szpitala w BOŚ o/Kraków nr:

61 1540 1115 2111 1341 9989 0001

Dziękujemy za każde wsparcie.

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

Bez kategorii -

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) wewnętrznej indywidualnej dokumentacji medycznej (historie chorób) pacjentów leczonych w Szpitalu w 1998 r. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej, tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację, po uprzednim złożeniu wniosku, do dnia 20.01.2020 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, w Dziale Dokumentacji
Medycznej przy ul. Skarbowej 1. W przypadku śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Po ww. terminie dokumentacja medyczna zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia) zgodnie z
obowiązującą procedurą. Podstawa prawna: Art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318) oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

Zmiany w rejestracji do Rezonansu Magnetycznego

Bez kategorii -

Informujemy że w dniach 26 września 2018 do 19 października 2018 Rejestracja osobista odbywa się w
rejestracji Zakłady Diagnostyki Obrazowej w budynku szpitala przy ulicy Skarbowej 1 

Godziny rejestracji pozostają niezmienne tj od 8.oo do 11.00

Rejestracja telefoniczna pod nr 12 68 76 419

Podstawowy kurs przygotowania prac naukowych

Bez kategorii -

Centrum Badań i Rozwoju Szpitala Specjalistycznego im.J.Dietla w Krakowie zaprasza na podstawowy kurs przygotowania prac naukowych, który odbędzie się dnia 3 marca br w godz.9 do 15.00 w sali konferencyjnej Małopolskiego Centrum Reumatologii przy al.Focha 33 w Krakowie.

Ograniczenia podczas ŚDM

W

związku ze Światowymi Dniami Młodzieży zostają wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora nr 32/2016 ograniczenia dot. poruszania się po terenie Szpitala.

Zarządzenie nr 32, Aneks


W związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży nastąpią przerwy w udzielaniu świadczeń w dniach 25.07.2016 – 1.08.2016:
Placówka przy Al. Focha 33:
1. w rodzaju rehabilitacja lecznicza – zakresy:
a. fizjoterapia ambulatoryjna
b. rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku / oddziale dziennym
c. rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
2. w rodzaju lecznictwo szpitalne – zakresy:
a. reumatologia
3. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnie) – wszystkie zakresy
Placówka przy ul. Batorego 3
– w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
– poradnia reumatologiczna i poradnia immunologiczna

Nie będą również działać rejestracje w w/w terminach (również telefoniczne)

Skip to content