Prewencja – PZU

Prewencja – PZU

Zakończono realizację zakupu sprzętu medycznego przeznaczonego dla Pacjentów
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z PZU SA zakupiono:

1) Aparat do terapii ultradźwiękowej (3 kanałowy)
2) Aparat do magnetoterapii
3) Aparat do terapii ultradźwiękowej (2 kanałowy)
4) Aparat do terapii przeciwbólowej
5) Butlę na ciekły azot do krioterapii

Urządzenia znacząco zwiększą spektrum możliwych zabiegów fizjoterapeutycznych
oraz wpłyną na podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Zakup sprzętu został współfinansowany ze środków funduszu prewencyjnego PZU SA
w ramach działań mających na celu ograniczenie szkód powstałych w związku
z wydarzeniami komunikacyjnymi oraz ich następstwami, a także szeroko pojętą
prewencją w życiu codziennym na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie
Nr 6331/2019/PZU/10/Kraków z dnia 3.03.2020 roku.

Skip to content