Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie RPO 12.1.2

Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie RPO 12.1.2

Szpital Specjalistyczny im.J.Dietla w Krakowie dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego, wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz środkom własnym rozpoczyna projekt kompleksowej modernizacji Szpitala.

 

Informacje o projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 12 Oś Priorytetowa Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura zdrowia.

Kwota projektu ogółem: 12 091 413,63 zł

Kwota dofinansowania: 9 623 868,44 zł

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną m.in. prace budowlano – instalacyjno – wykończeniowe uwzględniające aktualne wymagania bezpieczeństwa pacjenta.

Dzięki modernizacji przebudowane zostaną sale chorych, gabinety zabiegowe oraz sanitariaty na oddziałach internistycznych, reumatologii, rehabilitacji i kardiologii. Wymieniona zostanie instalacja wod-kan, c.o., elektryczna, przyzywowa, przeciwpożarowa oraz wykonana zostanie nowa instalacja gazów medycznych wyposażonych w panele nadłóżkowe. W celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa pobytu pacjentów zarówno sale chorych jak i ciągi komunikacyjne zostaną wyposażone w poręcze systemowe, narożniki ochronne, listwy odbojnikowe oraz rolety ochronne. W ramach wymiany instalacji oświetleniowej użyte będą źródła światła oparte na energooszczędnej technologii jarzeniowo – ledowej.

Kompleksowa modernizacja obiektu Szpitala przy ulicy Skarbowej przyczyni się do istotnej poprawy jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjenta.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na rok 2021 r.

Skip to content