Mieszkańcy Bocheńszczyzny z lepszym dostępem do leczenia udarów

Mieszkańcy Bocheńszczyzny z lepszym dostępem do leczenia udarów

Szpital Powiatowy w Bochni im. bł. Marty Wieckiej podpisał porozumienie ze Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie w zakresie hospitalizacji pacjentów z rozpoznanym udarem mózgu Pacjenci z tym schorzeniem leczeni będą w Pododdziale Leczenia Udarów Mózgu Oddziału Neurologii szpitala im. J.Dietla w Krakowie.

P1050597

Porozumienie podpisane zostało w Szpitalu im. J.Dietla w Krakowie
przez Dyrektora tego szpitala dr med. Andrzeja Kosiniaka- Kamysza oraz Jarosława Kycię – Dyrektora Szpitala Powiatowego w Bochni w obecności Starosty Bocheńskiego Pana Ludwika Węgrzyna oraz pracowników oddziału.

Współpraca między szpitalami zapewnia możliwość szybkiej hospitalizacji pacjentów z powiatu bocheńskiego w przypadku stwierdzenia udaru mózgu, bez zbędnych formalności związanych z oczekiwaniem i ustalaniami dotyczącym przyjęcia i transportu chorych. Pacjenci każdorazowo przyjmowani będą bezpośrednia na pododdział udarowy jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym dokonanym na specjalnie w tym celu udostępniony numer telefonu czynny 24h, z pominięciem wcześniejszego przyjęcia na SOR.

W przypadku leczenia udarowego czas od wystąpienia udaru do podjęcia odpowiedniego leczenia jest bardzo ważny, gdyż tylko szybkie wdrożenie leczenia trombolitycznego daje duże szanse pełnego wyjścia z choroby. Porozumienie między szpitalami pozwoli nie tylko skrócić czas reakcji, tak niezbędny w przypadku stwierdzonego udaru, ale również zapewnia pacjentom kompleksowe leczenie neurologiczne i rehabilitacje neurologiczną w odpowiednich warunkach i pod nadzorem wysokiej klasy specjalistów. Szpital specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie posiada powiem 38 łóżkowy oddział neurologii w tym 16 łóżek w pododdziale udarowy, a także oddział rehabilitacji wyspecjalizowany w opiece nad pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi.

W wiecie bocheńskim brak jest specjalistycznego zaplecza w tym obszarze; najbliższe oddziały neurologiczne znajdują się w Tarnowie i Krakowie. Średnio co najmniej jeden wyjazd w tygodniu zespołu ratownictwa medycznego stacjonujących w powiecie bocheńskim to wyjazd do stwierdzonego udaru. Ponadto z analizy rodzaju i skali interwencji realizowanych w tutejszym szpitalu wynika, iż ponad 1/5 wszystkich hospitalizacji to hospitalizacje na tle neurologicznym w liczbie ok. 3 tys. pacjentów oddziałów chorób wewnętrznych rocznie, w tym 1/3 to udary mózgu.

Potrzeba specjalistycznej opieki w tym zakresie będzie z pewnością wzrasta o wynika m.in. z natężenia zachodzących w powiecie zjawisk demograficznych (wzrastające liczebnie i starzejące się społeczeństwo, ponad 10% niepełnosprawnych mieszkańców w strukturze ludności), epidemiologicznych (wzrost zachorowalności oraz urazowości wśród osób w wieku produkcyjnym oraz dzieci) oraz sytuacyjnych o charakterze wypadków (wypadki w przemyśle i rolnictwie oraz wypadkowość drogowa).

Skip to content