Akredytacja

Akredytacja

W miesiącu lipcu Szpital został poddany ocenie akredytacyjnej przez zespół oceniający Centrum Monitorowania Jakości.

W miesiącu sierpniu Szpital uzyskał informację o pozytywnej ocenie akredytacyjnej.

Skip to content