Pracownik Socjalny

mgr Bartosz Jopek

pok. 35 (parter) ul. Skarbowa 1
tel: 12­68­76­375, fax 12­68­76­203 tel. kom.726­308­237
(czynny w godz. urzędowania) e­mail: b.jopek@dietl.krakow.pl

Harmonogram pracy:

8.00 do 15.00 (nieobecności spowodowane dostarczaniem dokumentów do instytucji opiekuńczych)

ZAKRES ZADAŃ:

  • pełne wsparcie i kompleksowa pomoc w przygotowaniu i złożeniu dokumentacji celem umieszczenia pacjenta w zakładach opiekuńczo­leczniczych, domach pomocy społecznej, hospicjach
  • poradnictwo celem uzyskania usług opiekuńczych w domu
  • pomoc w wypełnianiu wniosków o grupy inwalidzkie, opiekę długoterminową
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (wyłącznie dla pacjentów szpitala­, osoby bezdomne)
WAŻNE: Na umieszczenie w placówce opiekuńczej bądź leczniczo­opiekuńczej pacjent wyraża świadomą zgodę potwierdzoną podpisem. Jeżeli ze względu na stan zdrowia nie jest zdolny do wyrażenia takiej zgody, decyzję u umieszczeniu w placówce opiekuńczej podejmuje Sąd Rodzinny.
W przypadku ubezwłasnowolnionego pacjenta decyzję o umieszczeniu podejmuje opiekun prawny.
BARDZO WAŻNE: Szpital nie jest jednostką opiekuńczą, niedopuszczalne są pobyty spowodowane względami socjalnymi. Oczekiwanie na jednostkę opiekuńczą trwa wiele miesięcy. Opiekę w okresie oczekiwania na miejsce w placówce opiekuńczej zobowiązana jest zapewnić rodzina pacjenta.

 

PRZYDATNE LINKI

http://www.mops.krakow.pl
http://www.zolkrakow.pl
http://www.rydygierkrakow.pl/makow/makow.pdf
http://www.hospicjum.krakow.pl
http://pasternik.com.pl/
http://www.zolfelicjanki.pl/o_zgromadzeniu.html
http://www.dom­med.ovh.org
http://www.pomorzany.pl/
http://www.serdecznatroska.pl/

Skip to content