Oddział Rehabilitacji – ul. Skarbowa

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 260
fax 12 68 76 262

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


Oddział całodobowy liczący 19 łóżek, w tym 7 łóżek rehabilitacji neurologicznej.
Oddział udziela kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych pacjentom pełnoletnim, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają rehabilitacji i równocześnie całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego oraz działań terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych.

Co leczymy


Głównie:
 • stany po urazach narządu ruchu,
 • stany po zabiegach operacyjnych w zakresie narządu ruchu,
 • stany po zaostrzeniu przewlekłych zapalnych chorób reumatycznych tj. reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie  stawów kręgosłupa,
 • ciężkie choroby zwyrodnieniowe stawów, w tym również rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych – alloplastykach stawów,
 • ciężkie zespoły bólowe kręgosłupa, w tym po leczeniu operacyjnym,
 • przewlekłe schorzenia neurologiczne (choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane),
 • wady wrodzone narządu ruchu,
 • stany po amputacjach kończyn.
W ramach Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej rehabilitowani są chorzy z uszkodzeniami funkcji mózgu (głównie po udarach mózgowych, operacjach neurochirurgicznych, po urazach czaszkowo-mózgowych ), z uszkodzeniami funkcji rdzenia kręgowego, korzeni nerwowych, zaburzeniami obwodowego układu nerwowego i dystrofiami mięśniowymi.
Oddział współpracuje z Wydziałem Nauk o Zdrowiu CMUJ oraz z AWF. Prowadzone są zajęcia oraz praktyki dla studentów wyżej wymienionych uczelni oraz dla uczniów szkoły masażu.

Personel


Ordynator: lek. med. Jolanta Schramm

Zastępca Ordynatora: lek. med. Agata Mamak

lek. med. Elżbieta Marciszewska

lek. med. Jolanta Osieleniec

lek. med. Aneta Zachara

Dla pacjentów


 • Wszystkie przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji są planowane. Lekarz Oddziału Rehabilitacji dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie oraz po ocenie stanu klinicznego. Chorzy wpisywani są do kolejki oczekujących i hospitalizowani zgodnie z kolejnością. O terminie przyjęcia powiadamiani są telefonicznie.
 • Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawiane jest przez:
1. lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, kardiologicznych i geriatrycznych
2. w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych – przez lekarza:
– poradni rehabilitacyjnej,
– urazowo-ortopedycznej,
– neurologicznej,
– reumatologicznej.
Skierowanie na rehabilitację neurologiczną wystawiane jest:
– z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, z oddziału neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej,
– z poradni specjalistycznej rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej.
Uwaga!
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ
Przyjęcie do rehabilitacji neurologicznej wczesnej następuje:
– bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej formy uszkodzenia układu nerwowego – w przypadku wystąpienia chorób współistniejących,
– bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej formy choroby – w przypadku braku chorób współistniejących.
Pacjenci zgłaszający się na Oddział powinni mieć ze sobą przedmioty osobistego użytku, obuwie zamienne, strój do ćwiczeń (spodnie i koszulka).
Przyjęcie do leczenia szpitalnego w trybie planowym odbywa się na podstawie skierowania od lekarza na hospitalizację. Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala. Skierowanie do oddziału może zostać dostarczone do szpitala osobiście, przez osobę trzecią lub pocztą. Na skierowaniu należy wskazać do siebie numer telefonu do kontaktu w celu ustalenia terminu kwalifikacji.

Zasady przyjęć:

 • Kwalifikacja do przyjęcia na Oddział przeprowadzana jest przez Ordynatora Oddziału, jego Zastępcę lub wyznaczonego lekarza i ma na celu dokonanie wstępnej oceny stanu pacjenta, podjęcie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia, zakwalifikowanie go do kategorii medycznej (przypadek pilny/ przypadek stabilny) i ew. ustalenie wstępnego terminu przyjęcia do leczenia. Lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań i konsultacji.
 • Pacjent zgłasza się do sekretariatu Oddziału ze skierowaniem do leczenia szpitalnego oraz dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
 • Sekretarka Oddziału udziela pacjentowi stosownych informacji dotyczących trybu dalszego postępowania i przygotowania się do leczenia oraz informuje pisemnie pacjenta o terminie udzielenia świadczenia wraz z uzasadnieniem przyczyny wyboru tego terminu.
 • Pacjenci wpisywani są do kolejki oczekujących,  realizacja skierowań dokonywana jest według kolejności wpisów w Księdze Oczekujących.
 • Pacjent w wyznaczonym terminie zgłasza się do wskazanego uprzednio miejsca gdzie przedkłada dokument potwierdzający tożsamość. Dokonywana jest weryfikacja jego uprawnień do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a następnie jest kierowany do lekarza.
 • Lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta oraz inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
 • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej, ubranie – strój lub dres do ćwiczeń.
Przydatne linki:
link do strony dla pacjentów Trzymajmy się Razem:
http://3majmysierazem.pl/
link do strony Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego:
http://www.reumatologia.ptr.net.pl/
Skip to content